Molecular Therapy
Dec 15, 2022
Enforced expression of Runx3 improved CAR-T cell potency in solid tumor via enhancing resistance to activation-induced cell death
Yi Wang, Honghong Zhang, Guoxiu Du, Hong Luo, Jingwen Su, Yansha Sun, Min Zhou, Bizhi Shi, Henry Q X Li, Hua Jiang, Zonghai Li
Frontiers in Immunology
Aug 17, 2022
Long term complete response of advanced hepatocellular carcinoma to glypican-3 specific chimeric antigen receptor T-Cells plus sorafenib, a case report
Hongwei Sun, Chongyun Xing, Songfu Jiang, Kang Yu, Shengjie Dai, Hongru Kong, Yuepeng Jin, Yunfeng Shan, Wenjun Yang, Zhen Wang, Jun Xiao, Huamao Wang, Wei Wang, Zonghai Li, Keqing Shi
Molecular Therapy
Aug 04, 2022
Nature Medicine
May 09, 2022
Claudin18.2-specific CAR T cells in gastrointestinal cancers: phase 1 trial interim results
Changsong Qi, Jifang Gong, Jian Li, Dan Liu, Yanru Qin, Sai Ge, Miao Zhang, Zhi Peng, Jun Zhou, Yanshuo Cao, Xiaotian Zhang, Zhihao Lu, Ming Lu, Jiajia Yuan, Zhenghang Wang, Yakun Wang, Xiaohui Peng, Huiping Gao, Zhen Liu, Huamao Wang, Daijing Yuan, Jun Xiao, Hong Ma, Wei Wang, Zonghai Li & Lin Shen
Haematologica
Apr 21, 2022
A novel BCMA CAR-T-cell therapy with optimized human scFv for treatment of relapsed/refractory multiple myeloma: results from phase I clinical trials
Min Yang, Wenhao Zhang, Kang Yu, Peng Wang, Hua Jiang, Linjun Chen, Haitao Meng, Yiqin Weng, Rong Tao, Xin Huang, Chongyun Xing, Huamao Wang, Jiangbo Wan, Shasha Wang, Lihui Dai, Amanda Y Hendrix, Jun Xiao, Wei Wang, Hong Ma, Siguo Hao, Jie Jin, Zonghai Li, Songfu Jiang
Molecular Therapy Oncolytics
Apr 19, 2022
Chimeric anti-GPC3 sFv-CD3ε receptor-modified T cells with IL7 co-expression for the treatment of solid tumors
Yansha Sun, Yiwei Dong, Ruixin Sun, Yifan Liu, Yi Wang, Hong Luo, Bizhi Shi, Hua Jiang, Zonghai Li
CLINICAL CANCER RESEARCH
Oct 01, 2020
Coexpression of IL7 and CCL21 Increases Efficacy of CAR T cells in Solid Tumors without Requiring Preconditioned Lymphodepletion
Hong Luo, Jingwen Su, Ruixin Sun, Yansha Sun, Yi Wang, Yiwei Dong, Bizhi Shi, Hua Jiang, Zonghai Li
Molecular Therapy
Sep 26, 2020
Olaparib Suppresses MDSC Recruitment via SDF1a/CXCR4 Axis to Improve the Anti-tumor Efficacy of CAR T cells on Breast Cancer in Mice
Ruixin Sun, Hong Luo, Jingwen Su, Shengmeng Di, Min Zhou, Bizhi Shi, Yansha Sun, Guoxiu Du, Honghong Zhang, Hua Jiang, Zonghai Li
CLINICAL CANCER RESEARCH
Aug 01, 2020
Chimeric Antigen Receptor-Glypican-3 T-Cell Therapy for Advanced Hepatocellular Carcinoma: Results of Phase I Trials
Donghua Shi, Yaoping Shi, Ahmed O. Kaseb, Xingxing Qi, Yuan Zhang, Jiachang Chi, Qing Lu, Huiping Gao, Hua Jiang, HuamaoWang, Daijing Yuan, HongMa, HongyangWang, Zonghai Li, Bo Zhai
PNAS
Jan 21, 2020
LRCH1 deficiency enhances LAT signalosome formation and CD8+ T cell responses against tumors and pathogens
Chang Liu, Xiaoyan Xu, Lei Han, Xiaopeng Wan, Lingming Zheng, Chunyang Li, Zhaohui Liao, Jun Xiao, Ruiyue Zhong, Xin Zheng, Qiong Wang, Zonghai Li, Hualan Chene, Bin Wei, Hongyan Wang