Molecular Therapy
Sep 20, 2023
Expressing CXCR4 in CAR T cells Suppresses MDSCs Recruitment via STAT3/NF-κB/SDF-1α axis to enhance Anti-tumor Efficacy against Pancreatic Cancer
Ruixin Sun, Yansha Sun, Chuanlong Wu, Yifan Liu, Min Zhou, Yiwei Dong, Guoxiu Du, Hong Luo, Bizhi Shi, Hua Jiang, Zonghai Li
Journal of Hematology & Oncology
Sep 09, 2023
CT041 CAR T cell therapy for Claudin18.2-positive metastatic pancreatic cancer
Changsong Qi, Tong Xie, Jun Zhou, Xicheng Wang, Jifang Gong, Xiaotian Zhang, Jian Li, Jiajia Yuan, Chang Liu, Lin Shen
eClinicalMedicine
Aug 30, 2023
RUNX-3-expressing CAR T cells targeting glypican-3 in patients with heavily pretreated advanced hepatocellular carcinoma: a phase I trial
Qihan Fu, Yi Zheng, Weijia Fang, Qingwei Zhao, Peng Zhao, Lulu Liu, You Zhai, Zhou Tong, Hangyu Zhang, Meihua Lin, Xudong Zhu, Huamao Wang, Yumeng Wang, Zhen Liu, Daijing Yuan, Xuanwen Bao, Wanwan Gao, Xiaomeng Dai, Zonghai Li, Tingbo Liang
Cancer Communications
Jul 21, 2023
Combined local therapy and CAR-GPC3 T-cell therapy in advanced hepatocellular carcinoma: a proof-of-concept treatment strategy
Yaoping Shi, Donghua Shi, Jiachang Chi, Dan Cui, Xiaoyin Tang, Yan Lin, Siying Wang, Zonghai Li, Haojie Jin, Bo Zhai
Journal of Translational Medicine
Apr 12, 2023
FAP-targeted CAR-T suppresses MDSCs recruitment to improve the antitumor efficacy of claudin18.2-targeted CAR-T against pancreatic cancer
Yifan Liu, Yansha Sun, Peng Wang, Songling Li, Yiwei Dong, Min Zhou, Bizhi Shi, Hua Jiang, Ruixin Sun, Zonghai Li
Biochemical Pharmacology
Apr 05, 2023
Expressing IL-15/IL-18 and CXCR2 improve infiltration and survival of EGFRvIII-targeting CAR T cells in breast cancer
Ruixin Sun, Yifan Liu, Chuanlong Wu, Min Zhou, Hong Luo, Guoxiu Du, Zhengyang Liu, Yansha Sun, Yiwei Dong, Jingwen Su, Mingliang Fan, Bizhi Shi, Hua Jiang, Zonghai Li
Molecular Therapy
Dec 15, 2022
Enforced expression of Runx3 improved CAR-T cell potency in solid tumor via enhancing resistance to activation-induced cell death
Yi Wang, Honghong Zhang, Guoxiu Du, Hong Luo, Jingwen Su, Yansha Sun, Min Zhou, Bizhi Shi, Henry Q X Li, Hua Jiang, Zonghai Li
Frontiers in Immunology
Aug 17, 2022
Long term complete response of advanced hepatocellular carcinoma to glypican-3 specific chimeric antigen receptor T-Cells plus sorafenib, a case report
Hongwei Sun, Chongyun Xing, Songfu Jiang, Kang Yu, Shengjie Dai, Hongru Kong, Yuepeng Jin, Yunfeng Shan, Wenjun Yang, Zhen Wang, Jun Xiao, Huamao Wang, Wei Wang, Zonghai Li, Keqing Shi
Molecular Therapy
Aug 04, 2022
Nature Medicine
May 09, 2022
Claudin18.2-specific CAR T cells in gastrointestinal cancers: phase 1 trial interim results
Changsong Qi, Jifang Gong, Jian Li, Dan Liu, Yanru Qin, Sai Ge, Miao Zhang, Zhi Peng, Jun Zhou, Yanshuo Cao, Xiaotian Zhang, Zhihao Lu, Ming Lu, Jiajia Yuan, Zhenghang Wang, Yakun Wang, Xiaohui Peng, Huiping Gao, Zhen Liu, Huamao Wang, Daijing Yuan, Jun Xiao, Hong Ma, Wei Wang, Zonghai Li & Lin Shen