Coexpression of IL7 and CCL21 Increases Efficacy of CAR-T Cells in Solid Tumors without Requiring Preconditioned Lymphodepletion
Oct 01, 2020
CLINICAL CANCER RESEARCH
Hong Luo, Jingwen Su, Ruixin Sun, Yansha Sun, Yi Wang, Yiwei Dong, Bizhi Shi, Hua Jiang, and Zonghai Li
Olaparib Suppresses MDSC Recruitment via SDF1a/CXCR4 Axis to Improve the Anti-tumor Efficacy of CAR-T Cells on Breast Cancer in Mice
Sep 25, 2020
Molecular Therapy
Ruixin Sun, Hong Luo, Jingwen Su, Shengmeng Di, Min Zhou, Bizhi Shi, Yansha Sun, Guoxiu Du, Honghong Zhang, Hua Jiang, and Zonghai Li
Chimeric Antigen Receptor-Glypican-3 T-Cell Therapy for Advanced Hepatocellular Carcinoma: Results of Phase I Trials
Aug 01, 2020
CLINICAL CANCER RESEARCH
Donghua Shi, Yaoping Shi, Ahmed O. Kaseb, Xingxing Qi, Yuan Zhang, Jiachang Chi, Qing Lu, Huiping Gao, Hua Jiang, HuamaoWang, Daijing Yuan, HongMa, HongyangWang, Zonghai Li, and Bo Zhai
LRCH1 deficiency enhances LAT signalosome formation and CD8+ T cell responses against tumors and pathogens
Jan 21, 2020
PNAS
Chang Liua, Xiaoyan Xu, Lei Han, Xiaopeng Wan, Lingming Zheng, Chunyang Li, Zhaohui Liao, Jun Xiao, Ruiyue Zhong, Xin Zheng, Qiong Wang, Zonghai Li, Hualan Chene, Bin Wei, and Hongyan Wang
Target-Dependent Expression of IL12 by synNotch Receptor-Engineered NK92 Cells Increases the Antitumor Activities of CAR-T Cells
Dec 19, 2019
Frontiers in Oncology
Hong Luo, Xiuqi Wu, Ruixin Sun, Jingwen Su, Yi Wang, Yiwei Dong, Bizhi Shi , Yansha Sun, Hua Jiang and Zonghai Li
Genetically engineered T cells for cancer immunotherapy
Sep 20, 2019
Signal Transduction and Targeted Therapy
Dan Li, Xue Li, Wei-Lin Zhou, Yong Huang, Xiao Liang, Lin Jiang, Xiao Yang, Jie Sun, Zonghai Li, Wei-Dong Han and Wei Wang
Armored Inducible Expression of IL-12 Enhances Antitumor Activity of Glypican-3–Targeted Chimeric Antigen Receptor–Engineered T Cells in Hepatocellular Carcinoma
Jul 01, 2019
The Journal of Immunology
Ying Liu, Shengmeng Di, Bizhi Shi, Honghong Zhang, Yi Wang, Xiuqi Wu, Hong Luo, Huamao Wang, Zonghai Li, and Hua Jiang
Combined Antitumor Effects of Sorafenib and GPC3-CAR T Cells in Mouse Models of Hepatocellular Carcinoma
Apr 29, 2019
Molecular Therapy
Xiuqi Wu, Hong Luo, Bizhi Shi, Shengmeng Di, Ruixin Sun, Jingwen Su, Ying Liu, Hua Li, Hua Jiang, and Zonghai Li
Combined Adjuvant of Poly I:C Improves Antitumor Effects of CAR-T Cells
Apr 17, 2019
Frontiers in Oncology
Shengmeng Di , Min Zhou, Zeyan Pan, Ruixin Sun, Muhua Chen, Hua Jiang, Bizhi Shi , Hong Luo and Zonghai Li
Selective Targeting of Glioblastoma with EGFRvIII/EGFR Bitargeted Chimeric Antigen Receptor T Cell
Nov 01, 2018
Cancer Immunology Research
Hua Jiang, Huiping Gao, Juan Kong, Bo Song, Peng Wang, Bizhi Shi, Huamao Wang, and Zonghai Li